HÀNG HÓA

Giao dịch các loại hàng hoá như khí đốt tự nhiên, dầu thô, v.v.

Hàng hóa là loại tài sản tuyệt vời để các nhà đầu tư có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Biến động giá chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cung và cầu của toàn thế giới.

ƯU ĐIỂM CỦA GIAO DỊCH HÀNG HÓA VỚI MULTIBANK

Testimonial-Icon

Giao dịch nhiều loại hàng hoá khác nhau.

Search-Engine-Optimization-Icon-1

Chênh lệch sát nhất với thị trường.

Pay-Per-Click-Management-Icon-1

Yêu cầu ký quỹ thấp.

Real-TIme-Analytics-Icon

Không hạn chế đối với EA.

Career-Icon

Bảo vệ số dư âm âm.

Real-TIme-Analytics-Icon

Đảm bảo không bị trượt giá, không yêu cầu và không từ chối yêu cầu.

About-Us-Icon

Miễn phí tài khoản VPS, MAM và PAMM...

Online-Marketing-Management-Icon

Các công ty được cấp phép và quản lý bởi ASIC, BaFin, FMA, CNMV, FSC và CIMA...

Business-Monitoring-Icon

Hoàn toàn minh bạch trong thị trường cùng với tỷ giá tốt nhất.

Yêu cầu gọi lại

Bây giờ đăng ký tham gia đầu tư trực tuyến, Tất cả những gì bạn cần làm là cung cấp thông tin chi tiết bên dưới mẫu đơn đăng ký.


Email
Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại
Email